Inspección industrial

Elements de la nostra visió de futur 


La nostra visió de futur a curt plaç descriu un ideal i conté cinc elements

 • El nostre ideal de futur "Vivim en un món segur" es basa en la necessitat humana de seguretat i representa el nostre desig de treballar per la seguretat de les persones de forma conseqüent.

 • La nostra visió "Serem el partner global per a un món segur i sostenible" reflexa quina es la nostra ambició de futur.

 • La nostra misió "Garantitzem la seguretat" descriu el nostre compromís amb la societat.

 • Els nostres valors corporatius son els principis estratègics pels que es regeix l'empresa.

 • Els nostres valores personals serveixen de guía per al comportament diari de tota la plantilla de DEKRA.

La nostra misió está clarament definida: garantitzem la seguretat a través de la interacció de:

 • Tecnologia i equipament

 • Normes i directrius

 • Actitud i comportament

Els valors corporatius, que ens ajuden a fer realitat la nostra visió de futu

 • Èxit econòmic
 • Creixement
 • Orientació al client
 • Globalització
 • Innovació
 • Integració
 • Orientació al empleat


Els nostres valors personals serveixen de guia per al comportament diari de tota la plantilla de DEKRA

 • Compromís amb la seguretat
 • Orientació al client
 • Esperit emprenedor
 • Esperit d'equip
 • Integritat